Dzień bezpiecznego Internetu.

„Razem zmieniamy Internet na lepsze” to hasło tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Program ma na celu zwrócenie uwagi na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Cyberprzemoc (4)W pierwszej połowie lutego instytucje, szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne organizują różnego rodzaju inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów są to m.in. zajęcia edukacyjne, happeningi, gazetki szkolne, kampanie informacyjne, konkury. Również nasza jednostka przyłączyła się do tej akcji prowadząc zajęcia w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach pod nazwą „Cyberprzemoc – jak nie zostać ofiarą”. Lekcje przeprowadziliśmy dla wszystkich uczniów klas 4-6.

Cyberprzemoc (2)

ela