I etap XII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.

31 stycznia 2019 r. dla uczniów 7 chojnickich szkół ponadpodstawowych był dniem pisania egzaminu w ramach XII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Punktualnie o godzinie 10.00 w całym województwie pomorskim uczniowie zasiedli do rozwiązywania testu, w którym znalazło się 20 pytań m.in. z zakresu funkcjonowania straży gminnych, samorządności, prawodawstwa, udzielania pierwszej pomocy. Na udzielenie odpowiedzi uczestnicy mieli 45 minut. W Chojnicach w I etapie Olimpiady udział wzięło 147 uczniów. Pełne wyniki i lista osób która zakwalifikują się do II etapu zostanie ogłoszona do 7 lutego.

Wyniki testów I etapu XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie – ilość punktów.