II etap XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.

25 stycznia 2018 zgodnie z harmonogramem odbył się test w ramach II etapu XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. W całym województwie pomorskim, punktualnie o godz. 10, uczestnicy olimpiady rozpoczęli rozwiązywanie testu składającego się z 20 pytań wielokrotnego wyboru. Dodatkowo musieli wykazać się wiedzą w dwóch pytaniach otwartych. W Chojnicach do egzaminu zakwalifikowały się 83 osoby a ostatecznie przystąpiło do niego 68 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych. Z racji ilości uczestników testy rozwiązywano równolegle w dwóch szkołach tj. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Św. Józefa Patrona Rzemieślników mieszczącej się przy ul. Angowickiej 45 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” znajdującej się na ul. Kościerskiej 11. Jak przyznali sami uczestnicy testu pytania były dość trudne i wymagające. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy zakwalifikowania się do finału, który odbędzie się 22 marca w Starogardzie Gdańskim.

Aktualizacja 31.01.2018.

Do finału zakwalifikowały się następujące osoby:

  1. Pestka Agata z II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Andersa.
  2. Figat Aleksandra ze Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
  3. Knitter Patryk z Technikum nr 2