Inscenizacja wypadku w Chojnicach

14 listopada 2018 roku Automobilklub Rallyland zorganizował symulację wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów i kilkunastu osób poszkodowanych. Oprócz Grupy Ratownictwa Specjalnego przy Automobilklubie Rallyland w akcji wzięły udział służby ratunkowe takie jak: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, a także Straż Miejska w Chojnicach. Ćwiczenia takie mają na celu usprawnienie współpracy pomiędzy służbami w przypadku realnego zagrożenia.