Inscenizacja wypadku w Chojnicach

14 listopada 2018 roku Automobilklub Rallyland zorganizował symulację wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów i kilkunastu osób poszkodowanych. Oprócz Grupy Ratownictwa Specjalnego przy Automobilklubie Rallyland w akcji wzięły udział służby ratunkowe takie jak: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, a także Straż Miejska w Chojnicach. Ćwiczenia takie mają na celu usprawnienie współpracy pomiędzy służbami w przypadku realnego zagrożenia.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Pocztowej.

Zwracamy uwagę kierowcom poruszającym się w centrum miasta na zmienioną organizację ruchu. Na ulicy Pocztowej został wprowadzony zakaz zatrzymywania się . Dodatkowo na jej całym odcinku obowiązuje jeden kierunek jazdy – od ulicy Mickiewicza do ulicy Gimnazjalnej.Zmiana została wprowadzona tymczasowo, więc apelujemy do kierowców o zwracanie uwagi na aktualnie istniejące oznakowanie.