Kontrole kotłowni domowych.

Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami, jednak chłodne  i mroźne dni nadal nam dokuczają. Nie tylko w nocy, ale również w ciągu dnia, temperatura potrafi spaść poniżej zera.  Z tego powodu musimy intensywnie ogrzewać nasze mieszkania.

Czym palimy i w jaki sposób, sprawdzają nasi strażnicy miejscy. Szczególnie teraz, czyli pod koniec sezonu grzewczego, kontrole są szczególnie ważne. Kończą się zapasy opału. Niestety niektóre osoby, ogrzewając swoje domy, próbują spalać w piecach, materiały i surowce zabronione. Sami staramy się wychwycić takie sytuacje i jednocześnie reagujemy na każde zgłoszenie mieszkańców. Tylko w tym roku strażnicy skontrolowali prawie sto domowych kotłów.

Strażnicy miejscy na podstawie upoważnienia Burmistrza Chojnic wydanego w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego, kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.