Montaż czujników w ramach akcji NIE DLA CZADU

Trwa montaż czujników czadu w ramach programu ochrony mieszkańców Chojnic – NIE DLA CZADU. Przypominamy, że program adresowany jest głównie do osób starszych, niepełnosprawnych, oraz osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Komisja powołana do rozpatrywania wniosków zakwalifikowała do instalacji 81 czujników.Obecnie trwa montaż urządzeń w lokalach mieszkalnych, którego dokonują funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach oraz Straży Miejskiej w Chojnicach. Nad prawidłowością podpisywanych umów czuwa pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czujniki nie są skomplikowane w obsłudze jednak mimo to, osoby które je otrzymują, są informowane w jaki sposób zachować się w razie wystąpienia zagrożenia – alarmu. Każdy z nich otrzymuje również pisemną instrukcję obsługi i reagowania. Osoby otrzymujące czujniki podkreślają, że taka akcja jest bardzo potrzebna i dzięki tym urządzeniom będą czuły się bezpieczniej. Dla większości osób zakup takiego „elektronicznego stróża” byłby sporym wydatkiem i dużym obciążeniem dla ich budżetów. Tym bardziej cieszą się, że otrzymują je całkowicie bezpłatnie. Program został przeprowadzony dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej w Chojnicach. Akcja zostanie powtórzona dzięki czemu, kolejne osoby zostaną objęte programem. O szczegółach i terminach będziemy Państwa informować.