Nowe rozwiązanie komunikacyjne na Placu Piastowskim.

Na Placu Piastowskim wprowadzono nowe oznakowanie. Już prawie miesiąc na części placu obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Takie rozwiązanie ma poprawić płynność ruchu w tym newralgicznym miejscu. Znaki B-36 są czytelne i dobrze widoczne, jednak część kierowców nadal zatrzymuje swoje pojazdy w miejscach zabronionych. Przypominamy, że stanowi to wykroczenie drogowe, za które grozi mandat karny w wysokości 100 zł i 1 pkt karny. Jednocześnie apelujemy do kierowców o stosowanie się do przepisów obowiązujących w tym miejscu.