Obchody Święta Niepodległości.

11 listopada 1918 r. po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich, a Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania wojskowe Wielkiej Wojny.

Jak co roku ulicami Chojnic przemaszerował pochód, w celu uczczenia tego doniosłego wydarzenia. Mimo niesprzyjającej pogody w obchodach uczestniczyło kilkaset osób. Strażnicy miejscy wspólnie z innymi służbami czuwali nad bezpiecznym przebiegiem uroczystości. Kierownictwo naszej jednostki złożyło wiązanki przy Pomniku Chrystusa Króla oraz pod Pomnikiem Orła Białego.