Pola Nadziei

Pola Nadziei to akcja ekologiczno-charytatywna realizowana przez hospicja. Chojnicka Fundacja Palium włącza się do tej ogólnopolskiej kampanii po raz trzynasty. Pola Nadziei to edukacja i rozwój wolontariatu, a zarazem pozyskiwanie środków na opiekę paliatywną. W akcję chętnie angażują się wolontariusze z przedszkoli, szkół, a coraz częściej także z firm. Wolontariusze sadzą jesienią żonkile dając wyraz jedności z chorymi dziećmi. Obsadzają rabaty, skwery, małe lub większe ogródki, a niektórzy nawet całe pola. Do wiosny odbywać się będą prelekcje i warsztaty prowadzone przez pracowników i wolontariuszy. Wiosna to czas rozkwitu posadzonych żonkili oraz finałowych działań – kwest, festynów i innych aktywności. W tym roku również nasza jednostka przyłączyła się do tej szczytnej akcji.

pola-nadziei-3

pola-nadziei-4