Rewiry

Podział miasta na rewiry

Rewir nr 1

obejmuje Samorządy Mieszkańców Osiedla nr 1 “Śródmieście” oraz nr 3 „Słoneczne – Leśne”

Przypisany funkcjonariusz: starszy strażnik Andrzej Malinowski

Ulotka Malinowski

Rewir nr 2

obejmuje Samorządy Mieszkańców Osiedla nr 4 “Hallera – Bursztynowe” oraz nr 7 „Żwirki i Wigury”

Przypisany funkcjonariusz: starszy strażnik Maciej Ostrowski

Ulotka Ostrowski

Rewir nr 3

obejmuje Samorządy Mieszkańców Osiedla nr 5 “700-lecia – Kaszubskie” oraz nr 6 „Małe Osady – Pawłówko”

Przypisany funkcjonariusz: starszy strażnik Dariusz Sturmowski

Ulotka Sturmowski

Rewir nr 4

obejmuje Samorządy Mieszkańców Osiedla nr 8 “Michała Drzymały” oraz nr 9 „Dziewiątka”

Przypisany funkcjonariusz: inspektor Dariusz Stanke

Ulotka Stanke

Rewir nr 5

obejmuje Samorządy Mieszkańców Osiedla nr 2 “Bytowskie” oraz nr 10 „Kolejarz – Prochowa”

Przypisany funkcjonariusz: starszy strażnik Dariusz Wensker

Ulotka Wensker

Rewiry - samorządy

Opis samorządów i przypisane do nich ulice

Ulotka przód