Spotkanie szkoleniowe komendantów.

26 stycznia w Tczewie odbyła się konferencja zorganizowana przez Prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego oraz Prefekta Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego Leszka Walczaka. Uczestniczyło w niej 25 komendantów straży miejskich i gminnych z całego województwa pomorskiego, a także przedstawiciele samorządów, m.in. z Łeby, Ustki, Rumi.
„Rola straży gminnych i miejskich w świetle nowych uregulowań prawnych” to główny temat spotkania. Poruszane tematy to m.in. proponowane zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Omawiano również propozycje przyszłych wspólnych działań pomorskich jednostek straży miejskich i gminnych oraz wyniki kontroli przeprowadzonych w strażach przez Komendę Wojewódzką Policji.