Spożywanie alkoholu i zachowania chuligańskie.

Poprawa pogody, wzrost temperatury oraz więcej dni słonecznych spowodowały, że miłośnicy spożywania alkoholu na świeżym powietrzu są bardziej aktywni. Niestety zapominają iż w miejscach publicznych picie „napojów wyskokowych” jest zabronione. Będąc pod wpływem alkoholu dodatkowo częściej popełniają czyny zabronione takie jak załatwianie potrzeb fizjologicznych, niszczenie mienia, zakłócanie ciszy nocnej itp. Oto kilka przykładów z ostatnich dni, wychwyconych przez strażników miejskich za pomocą monitoringu miejskiego.