X Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Finał IX Olimpiady – Kościerzyna

Straż Miejska w Chojnicach po raz pierwszy będzie partnerem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowanej przez Straż Miejską w Gdańsku oraz Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Tym razem to X jubileuszowa edycja, pod hasłem „Ja, strażnik.” Celem konkursu jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży, zainteresowanie się wiedzą prawną z zakresu tematyki konkursowej, rozwijanie odpowiedzialności za dobro wspólne oraz polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czytaj dalej X Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie.