XI Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Stop smogowi!”

Straż Miejska w Chojnicach jest partnerem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowanej przez Straż Miejską w Gdańsku oraz Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Hasło tegorocznej XI edycji Olimpiady brzmi „Stop smogowi!”. Podstawowe cele konkursu są następujące:

  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie,
  • poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży,
  • zainteresowanie się wiedzą prawną z zakresu tematyki konkursowej,
  • rozwijanie odpowiedzialności za dobro wspólne oraz
  • polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Odbędzie się w trzech etapach. I etap odbędzie się w szkołach a biorący w nim udział uczniowie będą musieli wypełnić test jednokrotnego wyboru. Test w II etapie zawierać będzie pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Na prezentację finałową, czyli III etap jej uczestnik będzie musiał przygotować autorski projekt wraz z prezentacją multimedialną na temat „Spalanie odpadów komunalnych w piecach szkodzi Tobie i środowisku”. Zadaniem finalisty będzie zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących spalania odpadów komunalnych w swoim mieście, swojej gminie i zaproponowanie ich rozwiązań.

Komisja konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie z metod badawczych, poprawność językową oraz umiejętność prezentowania projektu. Każdy kto zakwalifikuje się do ostatniego etapu olimpiady może liczyć na cenne nagrody. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest darmowy indeks na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia, ufundowany przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Koordynator z ramienia szkoły, który przygotuje zwycięzcę Olimpiady, otrzyma indeks na darmowe studia podyplomowe organizowane przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Przedstawiciel szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w X Olimpiadzie, powinien wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), a następnie przesłać ją do 24 listopada 2017 r. faksem na numer 52 396 38 92, drogą elektroniczną na adres: sm@miastochojnice.pl lub dostarczyć osobiście do naszej siedziby w Chojnicach ul. Stary Rynek 1.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. W ubiegłym roku chęć udziału w konkursowych zmaganiach zgłosiło ponad 1000 uczniów, ( z Chojnic 137). W X finale Olimpiady, nasi reprezentanci zajęli bardzo wysokie miejsca – 4 Michalina Szulc z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” ul. Kościerska 11

i 13 Mikołaj Sontowski ze Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego mieszczącej się w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej 44.

Ważne daty dotyczące XI Olimpiady:

  • 24 listopada 2017 r. – termin nadsyłania zgłoszeń przez szkoły,
  • 7 grudnia 2017 r. – I etap XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie,
  • 25 stycznia 2018 r. – II etap XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie,
  • 22 marca 2018 r. – finał XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie w Starogardzkim Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim.

Materiały do pobrania:
regulamin XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie,
załącznik nr 1 do regulaminu,
załącznik nr 2 do regulaminu,
załącznik nr 3 do regulaminu.