“Droga do szkoły powinna być bezpieczna”

Już kolejny raz nasza jednostka bierze udział w akcji zainicjowanej przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego: „DROGA DO SZKOŁY POWINNA BYĆ BEZPIECZNA”. Tym razem do akcji przyłączyły się 22 straże. W pierwszym etapie, czyli jeszcze w sierpiniu, strażnicy sprawdzają stan infrastruktury wokół placówek oświatowych na terenie miasta. Wykryte uchybienia i nieprawidłowości zostaną przekazane do odpowiednich instytucji tak, by przed rozpoczęciem roku szkolnego zostały wszystkie usunięte. Od 4 września strażnicy zwiększą liczbę patroli i ich intensywność w najbliższym otoczeniu szkół i przedszkoli. Przez cały miesiąc w klasach pierwszych będziemy prowadzić zajęcia edukacyjne i przypominać najmłodszym zasady poruszania się w drodze do szkoły.