Współpraca z Fundacją Palium.

Fundacja Palium przeprowadziła kolejny etap kampanii Pola Nadziei, której celem jest rozpowszechnienie idei opieki paliatywnej, uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorych ludzi oraz pozyskiwanie funduszy na utrzymanie i działalność hospicjum. Akcja przebiegała w dwóch etapach. Jesienią posadzono cebulki żonkili, a wiosną, kiedy kwiaty rozkwitły i utworzyły żółte Pola Nadziei, zorganizowano kwestę na rzecz hospicjum. Jak co roku Straż Miejska w Chojnicach wspiera tą szczytną akcję.