Kontakt

Straż Miejska

p. o. Komendanta: mgr Arkadiusz Megger
p. o. Zastępcy Komendanta: mgr inż. Magdalena Reszczyńska

Adres:
89-600 Chojnice,
Stary Rynek 1

tel. alarmowy: 986

tel. 986 – całodobowo

lub 52 397 97 80 – w godz. 700 – 1500 
fax. 52 396 38 92
e-mail: sm@miastochojnice.pl