Mężczyzna leżący na chodniku z urazem głowy zaopatrzony przez strażników miejskich

Do zdarzenia doszło we wtorek 27 lutego ok. godz. 8.30. Strażnicy miejscy, patrolujący miasto,  na jednej z ulic w pobliżu dworca autobusowego, zauważyli mężczyznę leżącego na chodniku z urazem głowy. Natychmiast podbiegli do niego. Mężczyzna był słabo komunikatywny, a z jego rozciętej głowy, sączyła się krew. Jak ustalili, mężczyzna przewrócił się na chodniku, uderzając głową o polbruk.

Funkcjonariusze wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe i sami udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej. Okryli mężczyznę kocem termicznym i tamowali dalsze krwawienie. Po przyjeździe pogotowia i straży pożarnej, przekazali dalsze czynności. Poszkodowany został przetransportowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do Szpitala celem wykonania dalszych czynności.

Z wykładem o bezpieczeństwie na Uniwersytecie

   W dniu 24 listopada 2023r. na zaproszenie Pani Marii Wróblewskiej Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chojnicach, w auli PWSH Pomerania, Komendant Straży Miejskiej w Chojnicach przeprowadził wykłady w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przedstawił bieżące informacje o szeregu zmianach w prawie w zakresie życia codziennego.

   Spotkanie było także okazją do zaprezentowania studentom UTW Chojnice szerzej pomysłu stworzenia przez Straż Miejską w Chojnicach programu dedykowanego grupom senioralnym pod nazwą „Na straży seniorów”. Komendant przedstawił założenia programu, ich cel oraz treści, które omawiane będą podczas poszczególnych bloków tematycznych. Jednocześnie zachęcił do aktywnego wzięcia udziału w Akademii i współtworzenia treści kolejnych edycji.

   Spotkanie było okazją do wymiany zdań, dyskusji oraz przekazaniem informacji o najbardziej palących problemach w życiu studentów UTW, będących w znakomitej większości jednocześnie mieszkańcami Chojnic.

 

Holowanie pojazdu

HOLOWANIE POJAZDU POZOSTAWIONEGO WBREW ZAKAZOWI NA JEDNEJ Z DRÓG NA TERENIE MIASTA

W dniu 7 marca br., strażnicy Straży Miejskiej w Chojnicach interweniowali na jednej z ulic na terenie miasta, gdzie doszło do pozostawienia pojazdu w zatoczce, wbrew zakazom wynikającym ze znaków drogowych. Z okoliczności zgłoszenia wynikało, iż pojazd mógł od jakiegoś czasu nie być używany przez jego właściciela.  Zgodnie z przepisami, pojazd odholowano na parking, gdzie będzie oczekiwał na odebranie go przez osobę uprawnioną. W przypadku nie odebrania pojazdu, po 6 miesiącach, przejdzie z mocy ustawy, na własność Gminy Miejskiej Chojnice.

Właścicielowi, oprócz opłat administracyjnych związanych z holowaniem pojazdu, grożą konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów art. 92 par. 1  Kodeksu Wykroczeń.

(wyciąg z Ustawy prawo o ruchu drogowym)

Art. 50a. 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

……

Art. 130a.1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

Ratunek dla kota

Do niecodziennej interwencji doszło w Wigilię Bożego Narodzenia. Patrol straży miejskiej został wezwany do kota, który wpadł w niemałe kłopoty. Włożył głowę do puszki po karmie i niestety zakleszczył się. Nie potrafił samodzielnie się z niej wydostać. Strażnicy za pomocą nożyc rozcięli puszkę, delikatnie ją rozchylili i oswobodzili głowę kota.