Holowanie pojazdu

HOLOWANIE POJAZDU POZOSTAWIONEGO WBREW ZAKAZOWI NA JEDNEJ Z DRÓG NA TERENIE MIASTA

W dniu 7 marca br., strażnicy Straży Miejskiej w Chojnicach interweniowali na jednej z ulic na terenie miasta, gdzie doszło do pozostawienia pojazdu w zatoczce, wbrew zakazom wynikającym ze znaków drogowych. Z okoliczności zgłoszenia wynikało, iż pojazd mógł od jakiegoś czasu nie być używany przez jego właściciela.  Zgodnie z przepisami, pojazd odholowano na parking, gdzie będzie oczekiwał na odebranie go przez osobę uprawnioną. W przypadku nie odebrania pojazdu, po 6 miesiącach, przejdzie z mocy ustawy, na własność Gminy Miejskiej Chojnice.

Właścicielowi, oprócz opłat administracyjnych związanych z holowaniem pojazdu, grożą konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów art. 92 par. 1  Kodeksu Wykroczeń.

(wyciąg z Ustawy prawo o ruchu drogowym)

Art. 50a. 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

……

Art. 130a.1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

Ratunek dla kota

Do niecodziennej interwencji doszło w Wigilię Bożego Narodzenia. Patrol straży miejskiej został wezwany do kota, który wpadł w niemałe kłopoty. Włożył głowę do puszki po karmie i niestety zakleszczył się. Nie potrafił samodzielnie się z niej wydostać. Strażnicy za pomocą nożyc rozcięli puszkę, delikatnie ją rozchylili i oswobodzili głowę kota.

Podziel się żywnością.

Właśnie mijają trzy lata od momentu oddania do użytku chojnickiej jadłodzielni. Jadłodzielnie to specjalnie oznaczone szafki i lodówki, w których można pozostawić niepotrzebne jedzenie lub skorzystać z tego, co pozostawili inni. Jadłodzielnia jest dla wszystkich.

Każda osoba, bez względu na stan społeczny czy majątkowy może śmiało pozostawić lub wziąć z niej to, na co ma akurat ochotę i to bezpłatnie. Dzięki jadłodzielniom wspólnie uchronimy żywność przed zmarnowaniem. W Chojnicach z jadłodzielni można skorzystać codziennie w godzinach od 07:00 do 19:00.

Zlokalizowana jest przed wejściem do dyżurki straży miejskiej (budynek Wszechnicy – wejście od ul Okrężnej). Okres świąteczny to pora, w której marnuje się najwięcej żywności, tym bardziej zachęcamy do skorzystania z chojnickiej jadłodzielni.