Wiosennie z autochodzikiem u „Tęczowych Misi”

W dniu 31 marca 2023 r. byliśmy z kolejną wizytą u najmłodszych, w Przedszkolu Niepublicznym „Tęczowe Misie”. W trakcie zajęć dzieci poznały podstawowe znaki i sygnały drogowe; zasady zachowania się na chodniku i jezdni, tak by weszły w etap przygotowań do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Przy pomocy ciekawych dla dzieci rekwizytów, przybliżyliśmy także przedszkolakom, na czym polega zawód strażnika miejskiego, do jakich zadań zostaliśmy powołani i jakim sprzętem dysponujemy.

Skuteczna praca systemu miejskiego monitoringu w Parku 1000-lecia

W dniu 21 marca 2023 r. operator monitoringu Straży Miejskiej w Chojnicach, ujawnił dwóch młodych mężczyzn, wykonujących napisy tzw. graffiti na terenie skateparku w Parku 1000-lecia. Skierowany niezwłocznie patrol Straży Miejskiej, ujawnił jednego z nieletnich sprawców czynu. W związku z powyższym, powiadomiono Policję, przekazując jednocześnie zgromadzone materiały. O dalszym losie nieletnich zadecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Monitoring po raz kolejny pomógł w ustaleniu sprawców wandalizmu w centrum Chojnic

W dniu 25 marca 2023r. operator monitoringu Straży Miejskiej w Chojnicach, ustalił, iż na jednej z ulic w centrum Chojnic, doszło do aktu wandalizmu – zniszczenia mienia 8 sztuk przęseł drewnianych. Czytaj dalej Monitoring po raz kolejny pomógł w ustaleniu sprawców wandalizmu w centrum Chojnic

KOLEJNA EDYCJA POMORSKIEJ AKCJI „PIES TWOIM PRZYJACIELEM”

W dniu 27 marca rozpoczęła się kolejna edycja akcji koordynowanej przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego pod nazwą „Pies Twoim Przyjacielem”. Działania potrwają do 7 kwietnia br. Strażnicy w najbliższym czasie, w sposób szczególny, będą zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zwierząt. Przyjrzą się warunkom w jakich trzymane są czworonogi, sprawdzą wywiązywanie się z obowiązku okresowych szczepień przeciw wściekliźnie oraz kontrolować będą miejsca w których najczęściej wyprowadzane są psy.

Mundurowi przypominają o tym, że:

  • psy agresywne, nad którymi właściciel nie ma kontroli, powinny być wyprowadzane w miejsca publiczne na smyczy i w kagańcu;
  • istnieje zakaz puszczania psa luzem na terenach leśnych, poza czynnościami związanymi z polowaniem;
  • każdy pies powyżej 3 miesiąca życia musi być corocznie szczepiony przeciwko wściekliźnie;
  • właściciel ma obowiązek zapewnić zwierzętom trzymanym na uwięzi lub w kojcu odpowiednie warunki, w tym stały dostęp do wody, odpowiednią karmę, schronienie na złą pogodę i czysty kojec/legowisko;
  • łańcuch dla zwierzęcia trzymanego na uwięzi powinien mieć co najmniej 3 metry długości;
  • zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu;
  • obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez nie w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach drogowych itp.).

 Jednocześnie Straż Miejska w Chojnicach przypomina, iż zgodnie z:

* art. 77 §  1 Kodeksu Wykroczeń osoba, która nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 zł.

* art. 166 Kodeksu Wykroczeń osoba, która w lesie puszcza psa luzem, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny do 500zl.

Holowanie pojazdu

HOLOWANIE POJAZDU POZOSTAWIONEGO WBREW ZAKAZOWI NA JEDNEJ Z DRÓG NA TERENIE MIASTA

W dniu 7 marca br., strażnicy Straży Miejskiej w Chojnicach interweniowali na jednej z ulic na terenie miasta, gdzie doszło do pozostawienia pojazdu w zatoczce, wbrew zakazom wynikającym ze znaków drogowych. Z okoliczności zgłoszenia wynikało, iż pojazd mógł od jakiegoś czasu nie być używany przez jego właściciela.  Zgodnie z przepisami, pojazd odholowano na parking, gdzie będzie oczekiwał na odebranie go przez osobę uprawnioną. W przypadku nie odebrania pojazdu, po 6 miesiącach, przejdzie z mocy ustawy, na własność Gminy Miejskiej Chojnice.

Właścicielowi, oprócz opłat administracyjnych związanych z holowaniem pojazdu, grożą konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów art. 92 par. 1  Kodeksu Wykroczeń.

(wyciąg z Ustawy prawo o ruchu drogowym)

Art. 50a. 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

……

Art. 130a.1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

Ratunek dla kota

Do niecodziennej interwencji doszło w Wigilię Bożego Narodzenia. Patrol straży miejskiej został wezwany do kota, który wpadł w niemałe kłopoty. Włożył głowę do puszki po karmie i niestety zakleszczył się. Nie potrafił samodzielnie się z niej wydostać. Strażnicy za pomocą nożyc rozcięli puszkę, delikatnie ją rozchylili i oswobodzili głowę kota.