Kolejne zdarzenia ujawnione przez monitoring związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym

W dniu wczorajszym (24.04.2024 r.) około południa w centrum miasta na płycie Starego Rynku w Chojnicach, monitoring po raz kolejny ujawnił grupę osób spożywających alkohol i wywołujących zgorszenie.

Skierowany na miejsce patrol Straży Miejskiej, wylegitymował 4 osoby popełniające wykroczenia z art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 140 Kodeksu Wykroczeń. Za popełnione wykroczenia Kodeks przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

Wobec całej grupy, skierowane zostaną wnioski do Sądu o ukaranie.

Załatwianie potrzeb fizjologicznych na Starym Rynku

W związku z pojawieniem się w przestrzeni medialnej filmu dokumentującego mężczyznę załatwiającego w dniu 4 kwietnia 2024 r. w godzinach wieczornych potrzebę fizjologiczna na płycie Starego Rynku w Chojnicach, Straż Miejska w Chojnicach informuje, iż niezwłocznie po ujawnieniu przedmiotowego czynu na sprawce, 50 letniego mężczyznę nałożono mandat karny w wysokości 500 zł za czyn z art. 145 KW

Uroczyste zakończenie I Edycji Akademii „Na straży seniorów”. Wielkie wyczekiwanie kolejnych odsłon programu.

W dniu 27 marca 2024 r. na sali konferencyjnej Straży Miejskiej znajdującej się na chojnickim dworcu kolejowym, w sposób uroczysty zakończono I Edycję programu „Na straży Seniorów”. Czytaj dalej Uroczyste zakończenie I Edycji Akademii „Na straży seniorów”. Wielkie wyczekiwanie kolejnych odsłon programu.

Dzień Mobilności Miejskiej

21 marca w Chojnicach obchodziliśmy Dzień Mobilności Miejskiej. Celem akcji było zachęcenie mieszkańców miasta do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków transportu: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze czy korzystania z komunikacji miejskiej. Czytaj dalej Dzień Mobilności Miejskiej

Ewakuacja dworca kolejowego w Chojnicach

W dniu 20 marca 2024 r. w godzinach porannych teren dworca kolejowego w Chojnicach był miejscem próbnej ewakuacji, przeprowadzonej w ramach scenariusza działań, spowodowanej pożarem na piętrze i poddaszu budynku oraz ewakuacją osób rannych.

Działania były dobra okazją sprawdzenia współdziałania służb, w tym Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strażą Miejską.

W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele komórek zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach i Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Po zakończeniu ćwiczeń, na sali konferencyjnej Straży Miejskiej, dokonano podsumowania działań, podczas których omówiono ich przebieg i ustalono taktykę czynności na wypadek ewentualnych zagrożeń.

Zgodnie z przepisami, próbne ewakuacje powinny być przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata.

Upływa drugi miesiąc funkcjonowania Straży Miejskiej na nowej siedzibie – kalendarium za okres stycznia – lutego 2024 r.

  • 15 stycznia 2024 r. rozpoczęcie przenosin Straży Miejskiej do nowej siedziby

Jednym z głównych wydarzeń rozpoczynającego się 2024 roku, były przenosiny Straży Miejskiej do nowej siedziby. Czytaj dalej Upływa drugi miesiąc funkcjonowania Straży Miejskiej na nowej siedzibie – kalendarium za okres stycznia – lutego 2024 r.