Zmiana przepisów dotyczących „ptasiej grypy”.

Informujemy, że od 4 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, dotyczące zmian w ograniczeniach dla hodowców drobiu w związku z wystąpieniem ptasiej grypy. Czytaj dalej Zmiana przepisów dotyczących „ptasiej grypy”.

„NASZ PIES” – WSPÓLNA AKCJA POMORSKICH STRAŻY MIEJSKICH

Prefektura LOGOPrefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego informuje, że w dniach 10 – 22 kwietnia 2017 r. na terenie województwa zostanie przeprowadzona druga już, wspólna, wzmożona i koordynowana akcja, tym razem dotycząca przestrzegania przepisów związanych z warunkami bytowymi i wyprowadzaniem psów o nazwie „Nasz Pies”.
Page 4
Pierwszą akcję wspólną „Bezpieczna droga do szkoły” straże gminne i miejskie (w liczbie 20) w województwie przeprowadziły na przełomie sierpnia i września 2016 r. i była to akcja kierowana przez Straż Miejską w Gdańsku. Zasadniczym sukcesem pierwszej akcji było skuteczne zabezpieczenie dzieci wracających do szkół po wakacyjnej przerwie. W przedmiotowym okresie w województwie pomorskim nie odnotowano ani jednego wypadku komunikacyjnego, ani żadnego innego negatywnego zdarzenia z udziałem dzieci w drodze do i ze szkoły.
W obecnie planowanej akcji głównym kierownikiem i koordynatorem będzie Straż Miejska w Rumi.
Główne założenia akcji to: kontrole prowadzone przez strażników pod kątem przestrzegania miejscowych „Regulaminów o czystości i porządku” w gminach, a dotyczących zasad prowadzania psów na smyczach i w kagańcach, kontrole sprzątania po psach na terenach publicznych, zachęcanie właścicieli czworonogów do korzystania z zestawów higienicznych, kontrole sposobów utrzymania psów na posesjach w miastach i w gospodarstwach rolnych na wsi i w miastach (trzymanie psów w obrębie posesji/gospodarstwa bez możliwości wydostawania się poza teren, kojce, sprzątanie, woda i pożywienie, długość łańcuchów, szczepienia itd.), działania kontrolne/prewencyjne w zakresie psów luzem, pogadanki w szkołach w klasach najmłodszych o tematyce związanej z zachowaniem się dziecka w chwili napotkania wałęsającego się psa (opcjonalnie z udziałem psa służbowego SM lub innych służb) oraz zasad wyprowadzania psów na spacery przez dzieci.
Akcja będzie miała charakter edukacyjno-represyjny, a zatem z jednej strony będzie edukacja w szkołach i rozmowy pouczające z osobami wyprowadzającymi psy, ale również – mandaty karne lub wnioski do sądu o ukaranie w szczególności za niesprzątanie po psach i nie stosowanie smyczy i kagańców.
Więcej o akcji można przeczytać tutaj.

Page dół 2

Dla potrzeb kampanii przygotowany został specjalny plakat.
Zainteresowani przewodniczący rad samorządów osiedlowych, administratorzy budynków, wspólnot mieszkaniowych oraz innych obiektów mogą go drukować i umieszczać na tablicach informacyjnych, w gablotach oraz innych widocznych miejscach.

 

Niebezpieczny wirus.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N8) w dniu 20 grudnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2016 poz. 2091). Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj. Czytaj dalej Niebezpieczny wirus.

X Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Finał IX Olimpiady – Kościerzyna

Straż Miejska w Chojnicach po raz pierwszy będzie partnerem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowanej przez Straż Miejską w Gdańsku oraz Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Tym razem to X jubileuszowa edycja, pod hasłem „Ja, strażnik.” Celem konkursu jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży, zainteresowanie się wiedzą prawną z zakresu tematyki konkursowej, rozwijanie odpowiedzialności za dobro wspólne oraz polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czytaj dalej X Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie.