Apelujemy o bezpieczne i rozsądne używanie fajerwerków

Zbliżająca się Noc Sylwestrowa jest dla nas okazją do hucznej zabawy. Nowy Rok witamy lampką szampana, zabawą do białego rana oraz wystrzeliwaniem o północy sztucznych ogni. W tę niezwykłą noc nie wolno nam jednak zapomnieć o rozwadze. Co roku do szpitali trafiają ofiary niewłaściwego użytkowania fajerwerków. Brak rozsądku podczas ich odpalania może skończyć się m.in. obrażeniami oczu i kończyn. Należy pamiętać, że wszystkie sztuczne ognie to substancje wybuchowe. Podczas spalania materiałów pirotechnicznych (np. czarnego prochu) wytwarza się temperatura bliska 2000 C. dlatego każdy kontakt z fajerwerkami należy uważać za potencjalnie niebezpieczny.

UWAGA – petard i fajerwerków nie wolno sprzedawać osobom nieletnim, jest to przestępstwo zagrożone karą (od grzywny do pozbawienia wolności do lat 2).

Aby zabawa nie skończyła się tragedią, konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

  1. Sztuczne ognie i petardy kupujemy tylko w legalnych źródłach z instrukcją w języku polskim – producent ma obowiązek umieścić ją na opakowaniu lub załączyć do sprzedawanego produktu.
  2. Fajerwerki przechowujemy w suchych pomieszczeniach, niedostępnych dla dzieci, z dala od źródeł ciepła.
  3. Petard i fajerwerków nie wolno dawać do odpalenia dzieciom.
  4. Przed odpaleniem sprawdzamy czy produkt jest kompletny i czy nie ma uszkodzeń lub wad fabrycznych (pęknięcia, wgniecenia, wybrzuszenia, rozłączone lub źle połączone części składowe).
  5. Podczas wystrzeliwania petard kierujemy je w stronę niezagrażającą ludziom, zwierzętom, samochodom ani obiektom – fajerwerki oprócz okaleczeń mogą stać się przyczyną pożarów.
  6. Jeśli wyrób pirotechniczny nie eksplodował po odpaleniu i wypaleniu lontu nie podchodź aby sprawdzić, co się stało tym bardziej nie próbujmy ich ponownie odpalać, „niewybuchy” są przyczyną większości wypadków.
  7. Nie wolno odpalać sztucznych ogni w pomieszczeniach zamkniętych, z balkonów i tarasów.
  8. Wystrzegajmy się zabaw z fajerwerkami w tłumie oraz pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających – to one powodują, że źle oceniamy niebezpieczne sytuacje.pies 1Huk petard i fajerwerków może powodować strach i agresywne reakcje zwierząt, zwłaszcza psów – chrońmy je przed błyskami i hałasem – postarajmy się, aby nasi podopieczni weszli w Nowy Rok równie udanie jak my.

pies 2

Wszyscy musimy pamiętać, że środki pirotechniczne są materiałami wybuchowymi o wysokiej temperaturze spalania się oraz dużym polu rażenia w momencie wybuchu. Wypuszczając petardy lub fajerwerki, trzeba przewidzieć ich tor lotu i miejsce upadku. Bawiąc się takimi niebezpiecznymi “zabawkami”, bierzemy na siebie odpowiedzialność za szkody, które mogą one wyrządzić.