Finał XIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie – przeniesiony termin

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i związanymi z nimi ograniczeniami finał XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie planowany pierwotnie na 23 kwietnia 2020 r. odbędzie się w terminie późniejszym. Nowy termin dostarczenia i przesłania prac konkursowych zostanie ogłoszony po zniesieniu ograniczeń związanych za stanem epidemii. Finaliści zostaną powiadomieni o terminie finału z miesięcznym wyprzedzeniem.

Aneks nr 2 do regulaminu.