Kolejne zdarzenia ujawnione przez monitoring związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym

W dniu wczorajszym (24.04.2024 r.) około południa w centrum miasta na płycie Starego Rynku w Chojnicach, monitoring po raz kolejny ujawnił grupę osób spożywających alkohol i wywołujących zgorszenie.

Skierowany na miejsce patrol Straży Miejskiej, wylegitymował 4 osoby popełniające wykroczenia z art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 140 Kodeksu Wykroczeń. Za popełnione wykroczenia Kodeks przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

Wobec całej grupy, skierowane zostaną wnioski do Sądu o ukaranie.