Kontrola zdrowia bezdomnych

Patrole złożone z funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzają dodatkowe kontrole miejsc w których mogą przebywać bezdomni. W ich trakcie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy oraz badana jest temperatura osób, które stały się bezdomne. Pozwoli to zminimalizować ryzyko przenoszenia wirusa przez osoby, które prawdopodobnie samodzielnie nie trafią do ośrodków służby zdrowia.