“NIE DLA CZADU” kontynuacja akcji.

Przypominamy, że Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą NR V/66/19 z dnia 25 marca 2019 r. wdrożyła program ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla “Nie dla czadu”. Dzięki tej uchwale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach oraz Straż Miejska w Chojnicach prowadzą akcję polegającą na wyposażeniu gospodarstw domowych w czujniki wykrywające tlenek węgla zwany potocznie czadem. Kryteria przydziału urządzeń zostały sprecyzowane we wspomnianej uchwale, a wniosek można pobrać tutaj.

Czad, czyli tlenek węgla to silnie trujący gaz, nazywany „cichym zabójcą”, gdyż jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku. Wdychany łatwo wchłania się do krwioobiegu powodując trwałe szkody w organizmie. Występując w dużym stężeniu, może szybko doprowadzić do utraty przytomności lub śmierci. Pomocnym w jego wykryci może być specjalistyczny czujnik.

Czujnik czadu przeznaczony jest do ciągłego monitorowania obecności tlenku węgla w powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu bezpiecznego jego stężenia. W takiej sytuacji urządzenie generuje alarm akustyczny i optyczny oraz wyświetla informację na ekranie LCD.