Podsumowanie akcji BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Podsumowano akcję prowadzoną przez straże gminne i miejskie województwa pomorskiego pod nazwą “Bezpieczna droga do szkoły”. Nasza jednostka będzie ją kontynuować do końca miesiąca poprzez kierowanie zwiększonej ilości patroli w rejon szkół. W dalszym ciągu prowadzić będziemy zajęcia w szkołach, do których dołączyły również przedszkola. O szczegółach akcji możemy przeczytać tutaj.

sp-7