Przybyło kamer monitorujących miasto.

System monitoringu miejskiego został powiększony o kolejny obszar. Przybyły cztery kamery na skrzyżowaniu ulic Sukienników i Bankowej. Jest to rejon w którym przemieszcza się dużo pojazdów oraz pieszych. Mają też miejsce liczne zdarzenia związane z funkcjonowaniem w pobliżu kilku lokali rozrywkowych. Obecność kamer pozwoli na szybsze reagowanie w momencie zaistnienia nieprawidłowości oraz ewentualne ustalenie przebiegu zdarzeń oraz sprawców wykroczeń lub przestępstw.