Sprawca kradzieży pelargonii w rękach strażników miejskich

W dniu 12 czerwca 2024 r. w godzinach nocnych na Pl. Św. Jerzego oraz na ul. Kościuszki doszło do kradzieży 27 sztuk pelargonii. Sprawca, pod osłona nocy, z miejskich gazonów, wykopał i ukradł świeżo posadzone rośliny na szkodę Gminy Miejskiej Chojnice.

W sprawie zabezpieczono zapisy monitoringu z miejsca zdarzenia i innych rejonów miasta. Ustalono wizerunek sprawcy a w toku dalszych czynności jego dane personalne. W dniu 20 czerwca 2024 r. sprawcę ujawniono podczas pracy strażników na terenie miasta i dowieziono do siedziby SM. Przyznał się do przedmiotowego czynu i wyjaśnił, iż dokonał go pod wpływem alkoholu i racjonalnie nie był w stanie określić celu kradzieży.

Materiały sprawy, za pośrednictwem Policji, skierowane zostaną do Sądu. Sprawcy grozi teraz kara grzywny do 5000 zł, ograniczenia wolności albo kara aresztu. Sąd jednocześnie może nałożyć na Niego obowiązek naprawienia szkody.