X Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Finał IX Olimpiady – Kościerzyna

Straż Miejska w Chojnicach po raz pierwszy będzie partnerem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowanej przez Straż Miejską w Gdańsku oraz Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Tym razem to X jubileuszowa edycja, pod hasłem “Ja, strażnik.” Celem konkursu jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży, zainteresowanie się wiedzą prawną z zakresu tematyki konkursowej, rozwijanie odpowiedzialności za dobro wspólne oraz polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych. Odbędzie się w trzech etapach.  olimpiada_1000pxW ramach I etapu (3 stycznia 2017 r.) biorący udział w konkursie będą musieli wypełnić test jednokrotnego wyboru. Test w II etapie (1 lutego 2017 r.) zawierać będzie pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Na prezentację finałową (16 marca 2017 r.) jej uczestnik będzie musiał przygotować autorski projekt polegający na zdiagnozowaniu najistotniejszych problemów porządkowych w swoim mieście (swojej gminie) jednocześnie zaproponować ciekawe rozwiązania tych problemów z punktu widzenia straży miejskiej/gminnej. Komisja konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie z metod badawczych, poprawność językową oraz umiejętność prezentowania projektu. Warto podkreślić, że każdy kto znajdzie się w ostatnim etapie olimpiady może liczyć na ciekawe nagrody. Główną nagrodą jest darmowy indeks na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia, ufundowany przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Dodatkowo wszyscy finaliści mogą liczyć na cenne nagrody rzeczowe (w poprzednich latach były to m.in.: laptopy, tablety, smartfony, czytniki e-book, rowery, aparaty fotograficzne itp.). Koordynator z ramienia szkoły, który przygotuje zwycięzcę Olimpiady, otrzyma indeks na darmowe studia podyplomowe organizowane przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Przedstawiciel szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w X Olimpiadzie, powinien wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), a następnie przesłać ją do 25 listopada 2016 r. faksem na numer 52 396 38 92, drogą elektroniczną na adres: sm@miastochojnice.pl lub dostarczyć osobiście do naszej siedziby w Chojnicach ul Stary Rynek 1.

vii-olimpiada-wob_2
Finał VII Olimpiady – Kwidzyn

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. W ubiegłym roku chęć udziału w konkursowych zmaganiach zgłosiło niemal 1000 uczniów, a w finale, który odbył się 7 kwietnia 2016 roku w Kościerzynie, uczestniczyło 29 osób.

 

baner_straze_olimpiada

Materiały do pobrania:
regulamin X Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie,
załącznik nr 1 do regulaminu,
załącznik nr 2 do regulaminu,
załącznik nr 3 do regulaminu,
aneks nr 1 X Olimpiady Wiedzy i Bezpieczeństwie.