Zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach

Akcja “Bezpieczna droga do szkoły” jest kontynuowana. Oprócz zwiększonej liczby patroli przy placówkach oświatowych, w ramach akcji prowadzone są zajęcia w przedszkolach i pierwszych klasach szkół podstawowych. Strażnicy, z zachowaniem zasad sanitarnych, m.in. przypominają najmłodszym jak powinni zachowywać się na przejściach dla pieszych, wskazują bezpieczne miejsca do zabawy oraz w formie zabawy z wykorzystaniem “Autochodzika” przedstawiają typowe sytuacje spotykane w drodze do szkoły i przedszkola. Z racji dużego zainteresowania i ilości zaplanowanych zajęć potrwają one jeszcze kilka najbliższych tygodni.