Bądź bardziej bezpieczny

1 strona jpg

Poradnik dla mieszkańców Chojnic „Bądź Bardziej Bezpieczny” jest poradnikiem , zawierającym informacje, które pozwolą mieszkańcom w przygotowaniu się na wypadek wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz poinformuje o zasadach postępowania po ich wystąpieniu. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej rekomendowanym przez MSWiA poradnikiem „Bądź bardziej bezpieczny”