Zmiana organizacji ruchu w centrum miasta.

Pragniemy zwrócić uwagę wszystkim poruszającym się w centrum miasta na zmiany oznakowania ulic i parkingów wprowadzone w ostatnim czasie. Niektóre są „kosmetyczne”, ale część z nich wnosi dość istotne zmiany. Jedną z najważniejszych jest wprowadzenie w całym obszarze płatnego parkowania strefy ograniczonego postoju (znak B-39).

znak B-39

Oznacza to, że w całej strefie obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach poza miejscami wyznaczonymi znakami drogowymi.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie na niektórych skrzyżowaniach (głównie na Placu Jagiellońskim) zmiany pierwszeństwa przejazdu.

Zmiana pierwszeństwa

W tej chwili są to skrzyżowania równorzędne, czyli obowiązuje tzw. zasada „prawej ręki”. Oprócz Placu Jagiellońskiego takie rozwiązanie wprowadzono m.in. na skrzyżowaniach ulic Strzeleckiej i Młyńskiej, oraz Cechowej ze Staroszkolną.

W całej strefie płatnego parkowania zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 20 km/h z jaką mogą poruszać się kierujący.

 znak strefowe 20

W celu ułatwienia korzystania z miejsc parkingowych wprowadzono skośne parkowanie na parkingu pomiędzy ulicą Młyńską i Nowym Miastem (przy ulicy Spichrzowej).

znak D-3

Spowodowało to konieczność wprowadzenia na tym parkingu ruchu jednokierunkowego z wjazdem od ulicy Mickiewicza.

Ruch jednokierunkowy został również wprowadzony na ulicy Jeziornej, jednakże wjazd w tę uliczkę mają tylko uprawnione podmiotów.

znak D-3 Jeziorna

Ulica Nowe Miasto jest w tej chwili jednokierunkowa już od skrzyżowania z ulicą Podgórną.

 znak B-2 Nowe Miasto

Na ulicy Nowe Miasto utworzono dodatkowe miejsca parkingowe bezpośrednio za skrzyżowaniem z ulicą Pocztową.

znaki Nowe Miasto

Dodatkowe miejsca parkingowe przybyły również na ulicy Krętej, aby to osiągnąć przeniesiono miejsca parkingowe na prawą stronę jezdni.

znaki poziome Kręta

Zmieniły się również miejsca do parkowania na ulicy Cechowej. Jest to jednak nadal ulica zamknięta dla ruchu, na którą wjazd dozwolony jest tylko dla posiadaczy identyfikatorów.

znaki Cechowa

Dla nich, czyli głównie dostawców i zaopatrzenia zostały w całej strefie wyznaczone specjalne miejsca (oznaczone kopertami), na których mogą zaparkować pojazd w celu dostarczenia towaru do pobliskich sklepów.

znaki Szpitalna

W celu rozwiania wątpliwości dotyczących poruszania się rowerzystów w strefie zamkniętej dla ruchu zostały ustawione znaki C-16/13 jednoznacznie określające, iż ruch rowerów na deptaku jest dozwolony.

znak Myśliboja

Pamiętać jednak należy, że w obszarze obowiązywania znaków C-16/13 to pieszy ma pierwszeństwo, a rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność.

Wyjeżdżając ze strefy płatnego parkowania jesteśmy o tym poinformowani odpowiednimi znakami drogowymi.

znaki koniec strefy