Deklaracje do CEEB – nawet 500 zł za brak realizacji obowiązku

Wraz z końcem czerwca 2022 r.  minął termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wprowadzenie tej informacji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi poinformować o zainstalowanym źródle ciepła. W przypadku mieszkańców bloków to zarządcy (spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa) zgłaszają wspólne źródło ciepła. Jeżeli jednak w lokalu znajduje się także źródło indywidualne, takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza, wówczas jego właściciel musi złożyć deklarację samodzielnie. Dla nowych budynków, termin na złożenie deklaracji to 14 dni od oddania źródła ciepła do użytkowania.

Nie dopełnienie formalności złożenia deklaracji stanowi wykroczenie określone w art. 27 h ust. 1 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków i zagrożone jest grzywną do 500zl.

W związku z powyższym, w najbliższym czasie, strażnicy miejscy, przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Odpadami Urzędu Miejskiego w Chojnicach, dokonają weryfikacji adresów, pod którymi nie dopełniono przedmiotowego obowiązku i pouczą właścicieli/zarządców budynku o powyższym.

Wydział Ochrony Środowiska przypomina, iż deklaracje można składać zarówno za pośrednictwem strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl jak i w formie papierowej w Wydziale, mieszczącym się w Chojnicach przy ul. Pl. Niepodległości 7, II piętro, pokój 201, tel. 523971800, wew. 94.