Monitoring po raz kolejny ujawnia działania wandala

   W dniu 7 lipca 2023r. operator monitoringu Straży Miejskiej w Chojnicach, ustalił, iż na jednej z ulic w rejonie centrum Chojnic, doszło do uszkodzenia mienia komunalnego. Mężczyzna, w godzinach nocnych, w sposób chuligański, ze stojącej betonowej donicy, wyrwał drzewko, po czym wyrzucił je na jednym z podwórzy okolicznych ulic. Drzewko zostało ujawnione i zabezpieczone przez strażników miejskich. Uczestnicy zdarzenia są znani funkcjonariuszom, więc przedstawienie zarzutów sprawcy i skierowanie sprawy do Sądu, jest kwestią czasu. 

   Za zniszczenie mienia grozi odpowiedzialność karna z art. 124 par. 1 KW – grzywny, ograniczenia wolności albo kara aresztu, a za niszczenie roślinności z art. 144 par. 1 KW – kara grzywny do 1000zl. albo kara nagany. W przypadku uznania przez Sąd czynu o charakterze chuligańskim, Sąd wymierza sprawcy karę nie niższą niż dolna granica kary zwiększona o połowę.