Informacja o zamknięciu Al. Brzozowej

Informacja o zamknięciu Al. Brzozowej

Urząd Miejski w Chojnicach oraz firma WO-KOP, jako Wykonawca robót, informuje o zamknięciu od dnia 12.04.2021 r. drogi powiatowej – Al. Brzozowa w Chojnicach – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.

Planowane jest wyłączenie z ruchu fragmentu Alei Brzozowej od Parku (ul. Spacerowa) do ronda przy ul. Sępoleńskiej z umożliwieniem dojazdu do posesji dla mieszkańców.

Roboty budowlane będą prowadzone do dnia 20.06.2021 r.

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice – Lider Projektu
Powiat Chojnicki – Partner Projektu

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie robót będzie Patryk Kowalik
kom. 604 142 799 z firmy WO – KOP ( w godz. 7.00 – 15.00).

Za utrudnienia przepraszamy.