Dbajmy o nasze czworonogi.

Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego zainicjowała program „Pies Twoim Przyjacielem – Posiadanie psa to nie tylko przyjemności, ale też obowiązki”.Ma on na celu przypomnienie o obowiązkach, jakie spoczywają na właścicielach psów. Strażnicy w najbliższym czasie, w sposób szczególny, będą zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zwierząt. Przyjrzą się warunkom w jakich trzymane są czworonogi, sprawdzą wywiązywanie się z obowiązku okresowych szczepień przeciw wściekliźnie oraz kontrolować będą miejsca w których najczęściej wyprowadzane są psy. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 77 §  2 Kodeksu wykroczeń osoba, która nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, może otrzymać mandat karny w wysokości 500 zł.