KOLEJNA EDYCJA POMORSKIEJ AKCJI „PIES TWOIM PRZYJACIELEM”

W dniu 27 marca rozpoczęła się kolejna edycja akcji koordynowanej przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego pod nazwą „Pies Twoim Przyjacielem”. Działania potrwają do 7 kwietnia br. Strażnicy w najbliższym czasie, w sposób szczególny, będą zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zwierząt. Przyjrzą się warunkom w jakich trzymane są czworonogi, sprawdzą wywiązywanie się z obowiązku okresowych szczepień przeciw wściekliźnie oraz kontrolować będą miejsca w których najczęściej wyprowadzane są psy.

Mundurowi przypominają o tym, że:

  • psy agresywne, nad którymi właściciel nie ma kontroli, powinny być wyprowadzane w miejsca publiczne na smyczy i w kagańcu;
  • istnieje zakaz puszczania psa luzem na terenach leśnych, poza czynnościami związanymi z polowaniem;
  • każdy pies powyżej 3 miesiąca życia musi być corocznie szczepiony przeciwko wściekliźnie;
  • właściciel ma obowiązek zapewnić zwierzętom trzymanym na uwięzi lub w kojcu odpowiednie warunki, w tym stały dostęp do wody, odpowiednią karmę, schronienie na złą pogodę i czysty kojec/legowisko;
  • łańcuch dla zwierzęcia trzymanego na uwięzi powinien mieć co najmniej 3 metry długości;
  • zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu;
  • obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez nie w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach drogowych itp.).

 Jednocześnie Straż Miejska w Chojnicach przypomina, iż zgodnie z:

* art. 77 §  1 Kodeksu Wykroczeń osoba, która nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 zł.

* art. 166 Kodeksu Wykroczeń osoba, która w lesie puszcza psa luzem, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny do 500zl.