“Nie dla czadu” – zajęcia edukacyjne.

“Nie dla czadu” to program ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla, w ramach którego, mieszkańcy spełniający określone warunki mogą bezpłatnie otrzymać czujniki czadu. Częścią tego programu są zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach podstawowych. Dzieci zapoznają się z urządzeniem, poznają dźwięk jaki ono emituje oraz w specjalnej scence, w której same uczestniczą, uczą się jak postępować gdy taka czujka uruchomi się. Zajęcia prowadzone są przez mł. bryg. Alicję Kaźmierczak z Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach oraz Magdalenę Reszczyńską z-cę kom. Straży Miejskiej w Chojnicach. Część lekcji przeznaczona jest na omówienie zagrożeń jakie niesie zbliżająca się zima.