Zajęcia edukacyjne.

Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na prowadzenie zajęć poruszających problemy niskiej emisji. Cykl spotkań, na których strażnicy omawiali m.in. szkody dla środowiska jakie niesie ze sobą spalanie śmieci, odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.