Niebezpieczny wirus.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (H5N8) w dniu 20 grudnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2016 poz. 2091). Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Rozporządzenie wprowadza szereg nakazów i zakazów mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków. Dotyczą one gospodarstw towarowych, ale także wszelkich przydomowych stad drobiu, także tego utrzymywanego wyłącznie na własne potrzeby.

Rozporządzenie wprowadza między innymi:

  • obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych;
  • zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi;
  • nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
  • nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.
    Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Informacja dla hodowców drobiu.