Porady dla posiadaczy psów

IMG_5899

Zwierzę, jako istota żyjąca zdolna jest do odczuwania cierpienia, wymaga więc humanitarnego traktowania.

Prawo zabrania zabijania, znęcania się, bicia i drażnienia zwierząt.

Porady dla posiadaczy psów

 

I. WSTĘP

Pamiętajmy, że posiadanie psa to nie tylko ogromna radość i przyjemność, ale też liczne obowiązki. Przyjemność wynikająca z posiadania czworonożnego przyjaciela nie może stanowić utrudnienia i być uciążliwa dla innych.
Pies to stworzenie, które może zachować się w sposób zaskakujący nawet dla swojego opiekuna, jeśli znajdzie się w sytuacji dla niego nowej, stresującej i obcej.
Należy przestrzegać zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, by w pełni móc zapanować nad swoim pupilem.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki do życia. Pomieszczenia powinny być odpowiednio przystosowane, w pierwszej kolejności chronić psy przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz zagwarantowaną swobodę poruszania. Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do świeżej wody. Należy pamiętać również, że niedopuszczalne jest trzymanie zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę albo w sposób powodujący cierpienie. Uwięź, na której trzymane będzie zwierzę, nie może być krótsza niż 3 metry. Zabronione jest również przycinanie psom ogonów i uszu dla celów estetycznych. Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o szczepieniach ochronnych nie tylko tych obowiązkowy, przeciwko wściekliźnie, ale i przeciw chorobom zwierzęcym.

II. AKTY PRAWNE OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW

III.  DO OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELA PSA NALEŻY

 1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia 3 miesiąca życia przez psa, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia obowiązkowo zaszczepić psa przeciwko wściekliźnie i przechowywać zaświadczenie o szczepieniu psa,
 2. Zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej ogrodzenie,
 3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
 4. Wyprowadzać psa na smyczy, a rasy uznane za niebezpieczne obligatoryjnie również w kagańcu,
 5. Niezwłocznie usuwać odchody pozostawione przez psa, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,
 6. Przewozić psa środkami komunikacji miejskiej zgodnie z wymogami ustalonymi przez przewoźnika.

IMG_5899

 

IV. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE WŁAŚCICIELI PSÓW

 1. Zabrania się pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane,
 2. Zabrania się doprowadzania psa do stanu agresywności poprzez szczucie, drażnienie lub płoszenie,
 3. Zabrania się wprowadzać psy na place zabaw, gier, do piaskownic, na tereny żłobków, szkół i przedszkoli, obiektów sportowych, kąpieliska, urzędów, placówek kultury, do placówek handlowych, gastronomicznych, służby zdrowia oraz innych miejsc jeżeli zakaz taki wynika z oznakowania dokonanego przez właściciela lub zarządcę nieruchomości,
 4. Zabrania się posiadania, hodowania i trzymania na nieruchomości chartów lub ich mieszańców bez wymaganego prawem zezwolenia Starosty,
 5. Zabrania się prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

V. WYKAZ RAS PSÓW UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE

 1. amerykański pit bull terrier,
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 3. buldog amerykański,
 4. dog argentyński,
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 6. tosa inu,
 7. rottweiler,
 8. akbash dog,
 9. anatolian karabash,
 10. moskiewski stróżujący,
 11. owczarek kaukaski.

rasy agresywne

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną można pobrać tutaj

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNO – ADMINISTRACYJNA

 1. Art. 77 KW – Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.
 2. Art. 78 KW – Kto przez drażnienie lub płoszenie dopuszcza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny od 250 zł do 500 zł albo karze nagany.
 3. Art. 108 KW – Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany.
 4. Art. 144§1 KW – Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany.
 5. Art. 166 KW – Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.
 6. Art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt – Kto zabija, uśmierca zwierzę albo znęca się nad nim, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 7. Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt – Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1-3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1-6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1-5, art. 16, art. 17 ust. 1-7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27 podlega karze aresztu lub grzywny.
 8. Art. 37a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt – Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny.
 9. Art. 85 ust 1 pkt 9.1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, podlega karze grzywny.
 10. Art. 10 ustawy z dnia 13.10.1995 r. prawo łowieckie – Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty.
 11. Art. 10 ust 2, ust. 2a ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z Uchwałą NR XXI/222/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13  czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Za szkody wyrządzone przez psa właściciel psa ponosi odpowiedzialność na drodze cywilno-prawnej.

W sprawie zabłąkanych i zaginionych zwierząt należy zwracać się do:

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chojnicach ul. Igielska 24

tel. 52 397 31 02

lub do dyżurnego Straży Miejskiej – tel. alarmowy 986

lub 52 397 97 80.