Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

Mimo, że temperatura otoczenia spada, a dla większości osób, spożywanie alkoholu na wolnym powietrzu to wątpliwa przyjemność, nie brakuje zwolenników takiego spędzania wolnego czasu. Jak pokazują poniższe przykłady sytuacje takie zdarzają się dość często (zdjęcia z jednego weekendu). Przypominamy, że spożywanie alkoholu w miejscu publicznym jest wykroczeniem, za które może być nałożony mandat karny w wysokości 100 zł. Podczas jednej z interwencji strażnicy dodatkowo ujawnili,  że osoba spożywająca alkohol jest nieletnia. W tym przypadku została przekazana Policji.