Walka ze smogiem – będą pobierane próbki z palenisk.

Dbałość o czyste powietrze to jeden z obszarów działania straży miejskich i gminnych. Z tego powodu nasi strażnicy przeszli specjalistyczne szkolenie ze szczególnym omówieniem specyfiki i metod poboru próbek odpadów paleniskowych oraz wymogów prawnych w tym zakresie. Szkolenie odbyło się w budynku Chojnickiej Wszechnicy Miejskiej, dedykowane było osobom odpowiedzialnym za pobór próbek odpadów paleniskowych, a uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu gmin województwa pomorskiego. Prowadzone było przez pracowników Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, które prowadzi działalność w zakresie badania parametrów paliw stałych oraz odpadów z ich spalania i na tej podstawie opracowało metodę identyfikacji substancji pochodzących z niedozwolonego termicznego przekształcania odpadów w kotłach centralnego ogrzewania. Laboratorium wdrożyło autorski model identyfikacji substancji niedozwolonych odpadów/śmieci w pobieranych próbkach odpadów paleniskowych, który w sposób jednoznaczny pozwala odpowiedzieć na pytanie – czy doszło do termicznego przekształcania odpadów/śmieci w kotle centralnego ogrzewania. Ekspertyza w głównej mierze oparta jest o akredytowane badania wybranych parametrów fizykochemicznych odpadów paleniskowych (żużli, popiołów). Przeprowadzone badania mają na celu oznaczenie składu chemicznego odpadów oraz określenia występowania ewentualnych zanieczyszczeń. Dzięki pobraniu próbki i przesłaniu jej do specjalistycznego badania strażnicy będą mieli pewność, że w danym piecu miało miejsce spalanie niedozwolonych substancji, z dokładnym określeniem rodzaju spalonego materiału, co pozwoli skuteczniej egzekwować obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska i czystego powietrza. Aby prawidłowo i zgodnie z prawem pobierać próbki, każdy uczestnik szkolenia musiał z wynikiem pozytywnym zaliczyć egzamin, co w  przyszłości zagwarantuje  bezbłędne wykonanie ekspertyzy.