Szkolenie dla strażników.

Strażnicy nie tylko prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży, ale również sami podnoszą swoje kwalifikacje. Cyklicznie w ramach utrwalenia wiadomości odbywają się ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy. Jako, że posiadamy defibrylatory, również obsługa tych urządzeń jest ujęta w programie zajęć, które prowadzi funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach i jednocześnie ratownik medyczny – Dariusz Cysewski. Pracownik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – aspirant sztabowy Mariusz Goździejewski zaznajomił strażników z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w postępowaniu wykroczeniowym i mandatowym. Natomiast Pierwszy Zastępca Komendanta Komendy Powiatowego Policji w Chojnicach mł. inspektor Tomasz Kąkolewski przedstawił zagadnienia dotyczące wykonywania przez strażników miejski przeszukań osobistych osób i bagaży oraz przeszukań prewencyjnych. Zajęcia są prowadzone w dwóch turach, w taki sposób, by wszyscy strażnicy mogli w nich uczestniczyć.