Pierwszy dzień wiosny.

21 dzień marca to początek kalendarzowej wiosny, który od wielu lat uczniowie świętują, jako dzień wagarowicza. Część placówek oświatowych zorganizowała dla swoich podopiecznych różnego rodzaju atrakcje, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Są to m.in. apele, konkursy, quizy, rajdy, wycieczki, happeningi czy wyjścia do kina. Niestety nie wszyscy uczniowie chcą uczestniczyć w takich zajęciach i na własną rękę organizują sobie „czas wolny”. Bez nadzoru nauczycieli czują się anonimowi i dlatego częściej sięgają po alkohol, papierosy, narkotyki oraz inne środki odurzające, pod wpływem, których dopuszczają się różnego rodzaju czynów karalnych, takich jak dewastacja mienia, zaśmiecanie czy zakłócając ład i porządek publiczny. Z tego powodu, strażnicy miejscy będą zwracać szczególną uwagę na uczniów, którym obce są rozsądek, przestrzeganie prawa, porządku publicznego i zasad współżycia społecznego. Funkcjonariusze będą sprawdzać miejsca, w których najczęściej gromadzi się młodzież oraz obiekty handlowe pod kątem sprzedaży papierosów i alkoholu osobom nieletnim.