XII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków.

Miejsko – Gminna Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków organizowana przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Chojnicach to już tradycja. W tegorocznej 12 edycji uczestniczyło 16 – ośmioosobowych drużyn z miasta i gminy Chojnice. Zawodnicy mieli do pokonania dziewięć stanowisk, na których rozgrywane były dwuminutowe konkurencje sprawnościowe. Jedną z nich przygotowała nasza jednostka.Dzieci z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem walczyły o każdy punkt, głośno dopingowane przez kibiców i opiekunów.

 

Rywalizację wygrała drużyna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 z Chojnicach, drugie miejsce zajęli zawodnicy z Oddziału Zerowego z Lichnów, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 1 z Chojnic. Wymienione drużyny otrzymały puchary, a zawodnicy reprezentujący Lichnowy otrzymali również puchar ufundowany przez Komendanta Straży Miejskiej w Chojnicach za wygranie naszej konkurencji. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali dyplomy i upominki.