Podsumowanie akcji „TWÓJ PIES, TWÓJ OBOWIĄZEK”.

W dniach 10 -22 kwietnia straże gminne i miejskie działające na terenie województwa pomorskiego prowadziły wspólną, wzmożoną i koordynowaną akcję dotyczącą przestrzegania przepisów związanych z warunkami bytowymi i wyprowadzaniem psów pod hasłem „Twój pies, twój obowiązek”. Strażnicy prowadzili wzmożone kontrole pod kątem prowadzania psów na smyczy i w kagańcu, sprzątania po psach na terenach publicznych oraz przestrzegania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”. Dodatkowo wręczali właścicielom czworonogów woreczki higieniczne służące do zbierania nieczystości i zachęcali do korzystania z nich. Kontrole obejmowały sposoby trzymania psów na posesjach bez możliwości wydostawania się poza jej teren, warunki bytowe zwierząt, czyli kojce, sprzątanie, dostęp do wody i pożywienia, długość łańcuchów oraz wykonywanie szczepień itd. Prowadziliśmy również, wśród uczniów szkół podstawowych, zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z zachowaniem się w chwili napotkania wałęsającego się psa oraz zasadach wyprowadzania psów na spacery. Dzieci chętnie ćwiczyły postawę „żółwia” oraz sprzątały „nieczystości”. W trakcie akcji prowadzona była również kampania plakatowa propagująca prawidłowe zachowania dotyczące zwierząt.

Woreczek wręczony w samą porę.