Uroczyste zakończenie I Edycji Akademii „Na straży seniorów”. Wielkie wyczekiwanie kolejnych odsłon programu.

W dniu 27 marca 2024 r. na sali konferencyjnej Straży Miejskiej znajdującej się na chojnickim dworcu kolejowym, w sposób uroczysty zakończono I Edycję programu „Na straży Seniorów”. Uczestnicy programu, z rąk Zastępcy Burmistrza Chojnic Adama Kopczyńskiego i Komendanta Straży Miejskiej w Chojnicach Jarosława Piechowskiego, odebrali pamiątkowe Certyfikaty ukończenia Akademii, a prelegenci prowadzący poszczególne bloki tematyczne – Certyfikaty przyjaciela Akademii.

43 Nestorów, w okresie od listopada 2023 r. do marca 2024 r. uczestniczyli w 5 blokach tematycznych, podczas których mogli nauczyć się podstawowych technik samoobrony, posługiwania komputerem, ale także spotkać się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, specjalistami od uzależnień i przemocy domowej oraz usłyszeć jak ustrzec się zagrożeń bezpieczeństwa w życiu codziennym i usłyszeć aktualności prawnych o ruchu drogowym.

Seniorzy wypełniając ankietę ewaluacyjną, zgodnie oświadczali o tym, iż było warto spotykać się na poszczególnych zajęciach i z niecierpliwością będą oczekiwali kolejnych Edycji Programu. Jako pierwsze propozycje następnych bloków tematycznych wskazano zajęcia z dietetykiem, zajęcia ruchowe oraz warsztaty z psychologiem.

Spotkanie, stało się już tradycją, do wspólnego wypicia kawy oraz wymiany uwag i spostrzeżeń.

Warto podkreślić że Akademia mogła zostać sprawnie przeprowadzona dzięki wielkiej pomocy partnerów zewnętrznych: Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Chojnicach, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów jak i samych urzędników Urzędu Miasta w Chojnicach.

Linki do relacji:

https://weekendfm.pl/?n=112546&pierwsza-edycja-chojnickiej-akademii-seniora-dobiega-konca-bardzo-dobre-to-byo-foto

https://chojnice24.pl/artykul/42713/seniorzy-ukonczyli-akademie-i-chca-wiecej-foto/