Obchody 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej

O godzinie 04:45 przy pomniku zamordowanych kolejarzy znajdującym się na chojnickim dworcu rozpoczęły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1 września 1939 roku.

Tego dnia do Chojnic wjechał niemiecki pociąg pancerny i jak zauważył Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster, Chojnice obok Westerplatte oraz Wielunia, stały się pierwszymi miejscami działań wojennych podczas II wojny światowej. Uroczystości w tym miejscu i czasie odbyły się po raz pierwszy i jak podkreślają licznie zgromadzeni uczestnicy była to trafna decyzja.

 

Informacja o zamknięciu Al. Brzozowej

Informacja o zamknięciu Al. Brzozowej

Urząd Miejski w Chojnicach oraz firma WO-KOP, jako Wykonawca robót, informuje o zamknięciu od dnia 12.04.2021 r. drogi powiatowej – Al. Brzozowa w Chojnicach – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.

Planowane jest wyłączenie z ruchu fragmentu Alei Brzozowej od Parku (ul. Spacerowa) do ronda przy ul. Sępoleńskiej z umożliwieniem dojazdu do posesji dla mieszkańców.

Roboty budowlane będą prowadzone do dnia 20.06.2021 r.

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice – Lider Projektu
Powiat Chojnicki – Partner Projektu

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie robót będzie Patryk Kowalik
kom. 604 142 799 z firmy WO – KOP ( w godz. 7.00 – 15.00).

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej Informacja o zamknięciu Al. Brzozowej